ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

จับคู่ประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธต่อไปนี้ให้ถูกต้อง