คณิตคิดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2543

เติมคำตอบในช่องว่างให้ถูกต้อง

  

เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 5 นาที ในการทำข้อสอบ 10 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ

1.888 x 88 ÷ 444 =
2.375 ÷ 5 ÷ 5 ÷ 5 =
3. ( 81 x 37 ) ÷ 27 =
4. 4444 ÷ ( 11 x 2 ) =
5. 1+ 2 + 3 + ... + 399 =
6. 47 + 48 + 49 + ... + 153 =
7.186 x 99 =
8.1903 - 1687 - 216 =
9. 152 x 45 ÷ 19 =
10. 128 + 129 + 130 + 131 + 132 + 133 + 134 =