คณิตคิดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2543

ชุดที่ 1

  

เติมตัวเลขในช่องว่าง ให้ถูกต้อง โดยคุณมีเวลา 10 นาที ในการทำข้อสอบ 20 ข้อ สามารถตรวจสอบคำตอบว่าถูกหรือไม่ โดยการคลิกที่ ตรวจสอบ

1. (1998 ÷ 18 ) + = 444
2. ( + 138 ) x 9 = 4905
3. ( 129 x ) - 464 = 826
4. 254 + 256 + 258 + 260 + 262 + 264 =
5. 648 x 125 ÷ 8 =
6. 199 x 888 =
7. 900 x 59 ÷ 177 =
8. 495 ÷ 75 x 225 =
9. 11001 - ( 1250 ÷ 125 ) =
10. ( 2856 x 7 ) ÷ ( 4 x 714 ) =
11. 345 x 499 =
12. ( 999 - 99 ) x ( 999 + 99 ) =
13. 693 ÷ ( 77 x 9 ) =
14. 1 + 3 + 5 + ... + 299 =
15. 109 x 612 ÷ 327 =
16. 1246 + 133 + 1154 + 67 =
17. 2 + 4 + 6 + ... + 360 =
18. 3041 ÷ 125 =
19. ( 202 x 77 ) - ( 142 x 77 ) =
20. 992 - 292 =