เลขคณิตคิดเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อสอบแบบเติมคำ วิชาคณิตศาสตร์

  

เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. + 9 = 20
2. - 6 = 17
3.14 + 7 =
4. + 8 = 17
5.7 + + 5 = 18
6. - 8 + 4 = 8
7. + 6 + 10 = 30
8.6 + 9 - = 8
9.11 + 12 + 13 =
10. - 10 - 11 = 12