.: หน้าหลัก :.
.: โคลง :.
.: โคลงสุภาพ :.
.: โคลงดั้น :.
.: โคลงโบราณ :.
.: ฉันท์ :.
.: กาพย์ :.
.: กลอน :.
.: ร่าย :.
.: ลิลิต :.

       โคลงกระทู้ คือ โคลง ๔ สุภาพนั่นเอง แต่ลักษณะของการเขียนจะแตกต่างออกไปโดยที่จะมีการตั้งข้อความเป้นกระทู้ไว้ข้างหน้าของบาททั้ง ๔ และ จึงแต่งต่อด้วยถ้อนคำที่มีเนื้อหาความอธิบายหรือเป็นการขยายความของกระทู้เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่ง ๆ ขึ้น หรือถ้าเป็นกระทู้ที่ไม่มีความหมายในตัวเอง เช่น " โก วา ปา เปิด " ก็จะแต่งเติมเสริมพยางค์หรือคำให้กระทู้นั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น
คำว่า " กระทู้ " แปลว่าหัวข้อ หรือข้อความต่าง ๆ ซึ่งตามปรกติจะต้องเป็นหัวข้อ หรือข้อความสั้น ๆ ที่มีความหมาย
  • ลักษณะทุกอย่างเป็นแบบ โคลง ๔ สุภาพ
  • จะต้องเขียนกระทู้ไว้ข้างหน้าบาททั้ง ๔ แต่จะต้องเขียนลงในแนวดิ่ง ไม่เขียนเรียงลำดับเหมือนกับการเขียนในปรกติ และจะต้องเขียนกระทู้ให้ห่างจากคำอธิบาย หรือคำขยายความมีระยะพอที่จะสังเกตุเห็นได้ว่าเป็นกระทู้
  • คำที่ ๗ ของบาทที่ ๑ และคำที่ ๕ ของบาทที่ ๒ และบาทที่ ๓ ห้ามใช้คำที่มีรูปวรรณยุกต์
  • กระทู้นั้นตามปรกติจะต้องมีความหมายในตัวอยู่ในตัวเอง เว้นแต่ว่าบางกระทู้ซึ่งอาจจะเขียนขึ้นมาโดยไม่มีความหมายซึ่งก็อาจจะเป็นได้ หากแต่เราจะต้องแต่งร้อยถ้อยคำเพื่อให้คำที่นำมาเป็นกระทู้ดูมีความหมายมากยิ่งขึ้น
 
กลับหน้าแรก
Copyright © 2003 Sriwittayapaknam School :: All rights Reserved